ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Grudusku”

Grudusk, 24 października 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

30 TYS. EURO

Uprzejmie informuję, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn.: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Grudusku”

 Uzasadnienie

Cena najniższej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy

mgr Jacek Oglęcki

PROŚBA

PROŚBA

     W związku z planowaną wystawą fotograficzną dot. „ Gmina Grudusk w latach 1914-1918” , której uroczyste otwarcie planujemy na 11.XI. br. , zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów, zdjęć będących w Państwa posiadaniu z tego właśnie okresu.

    Mając na uwadze dużą wartość historyczną i rodzinną zapewniam, że materiały te posłużą tylko i wyłącznie do wykonania kserokopii i zostaną natychmiast zwrócone.

Prosimy o dostarczanie materiałów najpóźniej do 3.XI. br.

 

                                                  Dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy

                                   Dyrektor GOKiS

                                 Marek Szpakut

Informacja

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w dniu 27.10.2016r. o godz. 1630 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się spotkanie poświęcone gazyfikacji miejscowości Grudusk.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 19.10.2016 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

w magazynie przy Urzędzie Gminy

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

 

  KIEROWNIK GOPS

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” planuje zorganizowanie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w poszczególnych gminach w dniach od
17-20 października.

Szkolenie w Grudusku odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku w godz. 900 – 1100.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Grudusku”

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
te/fax: (23) 671 50 12
www.grudusk.com
gmina@grudusk.com

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

„Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Grudusku”


Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) – wartość zamówienia nie przekracza
30 000 euro.
Czytaj dalej